Tag Archives: pin airpods

pin AirPods của Apple Nhận nếu không biết tháo thì ?

pin airpods

AirPods của Apple Nhận nếu không biết tháo thì sửa không được pin airpods Sự cố xé rách cho thấy một lượng lớn keo dính giữ các thành phần nhỏ lại với nhau bên trong AirPods, chẳng hạn như pin 93 milliwatt giờ nằm ​​bên trong thân của mỗi tai nghe (cùng với ăng-ten), mà […]